Podstawowa Opieka Zdrowotna


 

Świadczenia w POZ realizowane są przez:

PEDIATRĘ

Jak powszechnie wiadomo, chorobami najmłodszych zajmuje się pediatra. Pragniemy zagwarantować maluchom jak najlepsze leczenie w naszej przychodni, a przy tym zawsze dbamy o to, aby odpowiednio rozmawiać z dziećmi i nie powodować u nich stresu. Dzięki temu udaje nam się osiągnąć świetne rezultaty w naszej pracy. U Nas Państwa pociecha będzie pod właściwą opieką.

LEKARZA RODZINNEGO

Najczęściej, gdy pojawia się u nas problem zdrowotny, kierujemy swe kroki do specjalisty pierwszego kontaktu, jakim jest lekarz rodzinny. Gminny Zespół Opieki Podstawowej w Złotoryi posiada go również wśród swojego zespołu, więc zapraszamy do rejestrowania się na wizyty. Dostęp do lekarza rodzinnego stanowi jeden z podstawowych i niezwykle ważnych elementów opieki zdrowotnej.

PIELĘGNIARKĘ

Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską i pielęgnacyjną nad zadeklarowanymi do niej świadczeniobiorcami.

Świadczenia gwarantowane pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej obejmują:

Wizytę realizowaną w warunkach ambulatoryjnych,
Wizytę realizowaną w domu świadczeniobiorcy,
Wizytę patronażową,
Testy przesiewowe mające na celu monitorowanie rozwoju dziecka oraz wykrywanie odchyleń od normy rozwojowej.

Obszar działalności pielęgniarki POZ to m.in.: rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych podopiecznych, rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych oraz planowanie i realizowanie opieki pielęgnacyjnej. Pielęgniarka POZ zajmuje się również edukacją zdrowotną, profilaktyką chorób i promocją zdrowia. Pielęgniarka POZ wykonuje zabiegi na podstawie skierowań i zleceń od lekarzy pracujących na podstawie umowy z NFZ. W razie konieczności pobrania materiału do badań diagnostycznych w domu pacjenta pielęgniarka pobiera go wyłącznie na zlecenie lekarza POZ, do którego zadeklarowany jest świadczeniobiorca.

Gminny Zespół Zakładów Opieki
Podstawowej w Złotoryi

 

Ośrodek Gierałtowiec

Gierałtowiec 33, 59-500 Złotoryja

Ośrodek Rokitnica

Rokitnica 13, 59-500 Złotoryja

Ośrodek Wilków Osiedle

ul. Kochanowskiego 3, 59-500 Złotoryja

 

 

Skontaktuj się z nami

 

Ośrodek Gierałtowiec

Tel: + 48 76 8781-413

Tel: +48 459-595-465

 

Tel: +48 76 8783-124  Ośrodek Rokitnica

 

Tel. +48 76 8783-321 Ośrodek Wilków Osiedle

 

E-mail: biuro@gzzop-gierałtowiec.pl

 

Facebook