Aktualnie prowadzone programy profilaktyczne


 

  • Badania USG  
  • Konsultacje Pulmunologa
  • Badanie Słuchu
  • Konsultacje Kardiologiczne
  • Konsultacje Dermatologiczne
  • Konsultacje Angiologiczne  

 

 

Aktualne informacje o terminach konsultacji w zakładce aktualności oraz pod numerem telefonu: 

Tel: + 48 76 8781-413

Tel:  +48 459-595-465

Gminny Zespół Zakładów Opieki
Podstawowej w Złotoryi

 

Ośrodek Gierałtowiec

Gierałtowiec 33, 59-500 Złotoryja

Ośrodek Rokitnica

Rokitnica 13, 59-500 Złotoryja

Ośrodek Wilków Osiedle

ul. Kochanowskiego 3, 59-500 Złotoryja

 

 

Skontaktuj się z nami

 

Ośrodek Gierałtowiec

Tel: + 48 76 8781-413

Tel: +48 459-595-465

 

Tel: +48 76 8783-124  Ośrodek Rokitnica

 

Tel. +48 76 8783-321 Ośrodek Wilków Osiedle

 

E-mail: biuro@gzzop-gierałtowiec.pl

 

Facebook